اوراکل راهکار جدیدی برای مدیریت مخاطرات مالی عرضه کرد

همکاران سیستم- شرکت اوراکل راهکار جدیدی در زمینه مدیریت مخاطرات عرضه کرده است که بیشتر مناسب موسسات مالی و اعتباری است.
به گزارش وب سایت complianceweek، این محصول یکی از راهکارهای بسته نرم افزاری مدیریت مخاطرات کسب وکارهای ارائه دهنده خدمات مالی است که پیش از این از سوی شرکت اوراکل ارائه شده بود. راهکار جدید اوراکل الگوی جدیدی از مدیریت مخاطرات را در دسترس کسب و کارهای کاربر قرار می‌دهد و راهکارهای این شرکت در حوزه مدیریت سرمایه و مدیریت مخاطرات اعتباری را نیز ارتقا می‌دهد.
بسته نرم افزاری مدیریت مخاطرات کسب و کارهای عرضه کننده خدمات مالی که خود جزئی از خدمات نرم افزارهای تحلیلی خدمات مالی اوراکل است، به شرکت‌ها و سازمان‌های مالی کمک می‌کند مخاطرات پیش روی خود را شناسایی کنند و مدیریت این مخاطرات را نیز به صورت فعال‌تری پیش برند.
بر اساس این گزارش، این راهکار جدید به عرضه کنندگان خدمات مالی کمک می‌کند تا مخاطرات مختلفی را که ناشی از کیفیت ضعیف داده‌های مالی، استفاده نامناسب از داده‌ها، رخنه‌های امنیتی و دسترسی غیرمجاز به این داده‌ها است را مدیریت کنند. از آنجا که کسب و کارهای مالی برای انجام فعالیت‌های خود از الگوهای مختلفی استفاده می‌کنند، اوراکل نیز راهکار جدید خود را به منبعی مجهز کرده است که اطلاعات مربوط به تمام الگوهای کسب و کار را در خود دارد و کاربران به کمک آن می‌توانند بر طیف وسیعی از مخاطرات فائق آیند.
راهکار جدید اوراکل که با دیگر راهکارهای این شرکت در حوزه مدیریت مخاطرات مالی یکپارچه شده است، Version ۶.۰ نام دارد.