افزایش ظرفیت خدمات ابری AWS در اروپا

همکاران سیستم- مرکز توسعه خدمات ابری آمازون AWS بار دیگر زیرساخت‌های ابری خود را گسترش داد و ظرفیت بیشتری را به سرورهای خود در منطقه لندن اضافه کرد.
به گزارش وب‌سایت Zdnet؛ منابع رایانش ابری آمازون در نقاط مختلف جهان میزبانی می‌شوند. هر یک از مناطق ارایه دهنده خدمات AWS یک منطقه جغرافیایی مجزا را پوشش می‌دهند و سپس شرکت آمازون در مناطق قابل دسترسی (AZ) ارایه می‌دهد.
هر منطقه قابل درسترسی یک یا تعداد بیشتری مرکز داده رایانش ابری را در خود جا داده است و این مراکز داده به اندازه کافی با فاصله از یکدیگر راه‌اندازی شده‌اند تا یک رایانش ابری فقط در یکی از آن‌ها دنبال شود. با این وجود آن‌ها به قدری به یکدیگر نزدیک ساخته شده‌اند که سازمان‌ها بتوانند به شکل مستمراپلیکیشن‌های مورد نیاز خود را مبتنی بر آن‌ها مورد استفاده قرار دهند. هر منطقه قابل درسترسی چندین ارتباطات اینترنتی را شامل می‌شود و ارتباطات مورد نیاز را به چندین شبکه متصل می‌کند. مرکز توسعه خدمات رایانش ابری AWS اعلام کرد پس از افزودن سومین منطقه اتحادیه اروپا در شهر لندن، هم‌اکنون ۵۰ منطقه قابل دسترسی برای خود راه‌اندازی کرده است.


این شرکت توضیح داد که با اقدام جدید به کاربران سازمانی امکان می‌دهد تا با انعطاف بیشتر برنامه‌های کاربردی را مبتنی بر معماری مورد نیاز در چندین منطقه قابل دسترسی بریتانیا مورد استفاده قرار دهند. منطقه اروپای AWS که به شکل ویژه در شهر لندن دایر شده است در اصل دو منطقه قابل دسترسی را شامل می‌شود که دسامبر ۲۰۱۶ راه‌اندازی شدند.