افزایش تمایل سازمان‌ها به استفاده از ابزارهای API

افزایش تمایل سازمان‌ها به استفاده از ابزارهای API

همکاران سیستم- این روزها سازمان‌ها به صورت گسترده به رابط‌های برنامه‌نویسی نرم‌افزاری(API) روی آورده‌اند تا از این ابزار برای ارایه خدمات مشترک بین شعبات داخلی خود و شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزاری استفاده کنند.

به گزارش وب سایت zdnet، مرکز Axway به تازگی یک نظرسنجی را در این زمینه انجام داده و دریافته است که تقریبا نیمی از سازمان‌ها از ابزارهای API بهره می‌برند، 40 درصد آن‌ها نوع ترکیبی ابزارهای باز و سازمانی API را مورد استفاده قرار می‌دهند و 3 درصد سازمان‌ها هم ابزارهای باز Open API را به کار می‌گیرند.

این نظرسنجی که به صورت اینترنتی انجام شد، نشان داد که 30 درصد سازمان‌ها از ابزارهای API برای انتشار ابزارهای کاربردی بر- فرض(on-premise) به شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزاری استفاده می‌کنند و 29 درصد آن‌ها هم APIها را برای ساخت ابزارهای موبایلی جدید به کار می‌برند. همچنین گفته شده است که 22 درصد سازمان‌ها ابزارهای API را با هدف برقراری ارتباط بین ابزارهای داخلی سازمانی و فضای پردازش ابری مورد استفاده قرار می‌دهند.

“جف هاموند”(Jeff Hammond) یکی از تحلیلگران مرکز Forrester که در بررسی مرکز Axway حضور داشت،‌ توضیح داد که ابزارهای API به عنوان آخرین الگو در این زمینه به‌حساب می‌آیند و توانسته‌اند نقش اساسی در این زمینه برعهده داشته باشند.