استفاده ۷۰ درصد سازمان‌های آسیا پسیفیک از ابزارهای موبایلی

استفاده ۷۰ درصد سازمان‌های آسیا پسیفیک از ابزارهای موبایلی

همکاران سیستم- بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده بازار نرم‌افزارهای موبایلی سازمانی در منطقه آسیا پسیفیک طی چند سال پیش‌رو رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهد کرد و این در حالی است که کشورهای این منطقه  از مدتی قبل استفاده از ابزارهای موبایلی را بر حسب نیازهای خود آغاز کرده‌اند.
بر اساس آخرین گزارش مرکز تحقیقاتی IDC با موضوع “ابزارهای موبایلی سازمانی”، شرکت‌های فعال در منطقه آسیا پسیفیک به‌جز ژاپن (APEJ) سرمایه‌گذاری‌های خود را برای سازگاری با برنامه‌ها و نرم‌افزارهای موبایلی به میزان قابل ملاحظه افزایش داده‌اند. به طور میانگین، بیش از ۷۰ درصد از تمام سازمان‌هایی که در این بررسی شرکت کردند، اظهار داشتند که برخی انواع ابزارهای موبایلی را مورد استفاده قرار می‌دهند.

“یان سانگ”(Ian Song) مدیر تحقیقات مرکز ابزارهای موبایلی سازمانی در شعبه آسیا پسیفیک گفت: «سازمان‌های مستقر در این منطقه دریافته‌اند که دیگر زمانی برای چرایی این پرسش برای به‌کارگیری نرم‌افزارهای موبایلی وجود ندارد و در عوض جای این پرسش خالی می‌ماند که چگونه باید این ابزارها را مورد استفاده قرار دهند».

او در ادامه توضیح داد: «با اجرای سیاست استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی شخصی در محل کار (BYOD)، سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند تاثیرات ناشی از دستگاه‌های موبایلی را نادیده بگیرند».

بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، سازمان‌ها رفته‌رفته آگاهی بیشتری از مزایای ابزارهای موبایلی کسب می‌کنند و همچنین در محل کار سازگاری بیشتری با این ابزارها پیدا کرده‌اند.

این مسئله باعث شده است تا سیاست‌های سازمانی به‌سرعت با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی همراه سازگار شود و در این فرایند دستگاه‌های شخصی و ابزارهای سازمانی در هر دو بخش برای پیشبرد اهداف سازمان مورد استفاده قرار بگیرند.

البته در این مطالعه مشخص شده است که فقط تعداد اندکی از سازمان‌ها برای بهره‌گیری از دستگاه‌های موبایلی سیاست‌های روشن و مشخص دارند و بر اساس آن مشخص می‌کنند که این دستگاه‌ها چگونه باید در محیط کار مورد استفاده قرار گیرند.