ارائه تصویری جدید از توسعه‏‌دهندگان نرم‌‏افزاری

ارائه تصویری جدید از توسعه‏‌دهندگان نرم‌‏افزاری

همکاران سیستم- علی‌رغم اینکه تصور می‌‏شود توسعه‏‌دهندگان نرم‏‌افزاری عمدتاً افرادی جوان، مجرد و منزوی هستند، یافته‌‏های یک شرکت پژوهشی تصویر متفاوتی از این افراد به دست داده است.
به گزارش وب‏‌سایت infoworld، شرکت پژوهشی ایوانز دیتا (Evans Data) تلاش کرده است با انجام مطالعه‏‌ای ویژگی‏‌های جمعیت‏‌شناسانه گروه توسعه‏‌دهندگان نرم‌‌‏افزاری در آمریکا را بررسی کند. یافته‌‏های این شرکت نشان می‌‏دهد توسعه‏‌‌دهندگان نرم‌‏افزاری، برخلاف آنچه تصور می‌‏شود، افرادی کم سن و سال و مجرد نیستند، بلکه اکثر آن‌ها ازدواج کرده و دارای دو تا سه فرزند هستند و از لحاظ سنی نیز میانسال محسوب می‌‏شوند.
بر اساس یافته‏‌های این مطالعه، ۷۱ درصد از توسعه‌‏دهندگان نرم‌‏افزاری افرادی متأهل هستند و فقط ۳ درصد از آن‌ها تاکنون طلاق را تجربه کرده‌‏اند. این یافته نشان می‌‏دهد توسعه‌‏دهندگان نرم‏‌افزاری، بر خلاف تصورات رایج، افرادی منزوی و تنها نیستند.
میانگین سنی توسعه‌‏دهندگان نرم‌‌‏افزاری نیز ۳۶ سال برآورد شده است. ظاهراً رکود اقتصادی سال‏‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ باعث شده است بخش زیادی از توسعه‌‏دهندگان مسن‏‌تر خود را از این کار بازنشسته کنند.
شرکت ایوانز دیتا همچنین دریافته است که دنیای توسعه نرم‌‏افزاری یک دنیای کاملاً مردانه است. یافته‌‏های مطالعه این شرکت نشان می‌‏دهد در محیط‏‌های شغلی توسعه نرم‌‏افزاری ۸۴ تا ۹۴ درصد از نیروی کار را مردان تشکیل می‌‏دهند و سهم زنان حداکثر از ۱۴ درصد تجاوز نمی‌‏کند.
یکی دیگر از یافته‌‏های ایوانز دیتا این است که رشد سالانه تعداد نیروی کار بخش توسعه نرم‌‏افزاری در آمریکا بین ۲ تا ۵. ۲ درصد است. این رقم گرچه نشان‏ دهنده حرکت رو به جلو اقتصاد آمریکا است، اما به مراتب کمتر از نرخ رشد نیروی کار توسعه نرم‏‌افزاری در کشورهایی مثل هند، چین و روسیه است. در این کشور‌ها تعداد توسعه‏‌دهندگان نرم‌‏افزاری گاهی با یک نرخ رشد دو رقمی رشد می‌‏کند.