اتهام جدید گوگل برای تبعیض در مورد زنان شاغل

اتهام جدید گوگل برای تبعیض در مورد زنان شاغل

همکاران سیستم- وزارت کار آمریکا اعلام کرد گوگل در مقابل زنانی که در این شرکت کار می‌کنند تبعیض قایل شده است و شرایط این افراد نسبت به استانداردهای کلی که برای صنعت فناوری در نظر گرفته شده بدتر است.

به گزارش وب‌سایت Zdnet، این وزراتخانه بر اساس بررسی‌های خود متوجه شد نابرابری سیستماتیک مربوط به زنان در بین تمام نیروی کاری شرکت گوگل مشاهده می‌شود. «جانت ویپر» مدیر منطقه‌ای وزارت کار آمریکا در دادگاه سانفرانسیسکو روز گذشته این مسئله را مطرح کرد. 

روزنامه گاردین همچنین به نقل از «جانت هرولد» وکیل منطقه‌ای وزارت کار تبعیض صورت گرفته در مقابل زنان شاغل در شرکت گوگل را بسیار وخیم اعلام کرد.

ویپر توضیح داد وزارت کار آمریکا (DoL) دریافته است میزان پرداخت حقوق به زنان شاغل در شرکت گوگل طی از سال ۲۰۱۵ به بعد بسیار ناعادلانه بوده است. 

مدارک ارایه شده از سوی ویپر بخشی از پرونده قضایی وزارت کار محسوب می‌شود که علیه گوگل مطرح شده است تا این شرکت مجبور شود اطلاعات بیشتری را در مورد حقوق پرداختی به کارمندان خود منتشر کند.

این وزارتخانه هم‌اکنون اجازه دارد ممیزی‌های لازم در زمینه شیوه اشتغال کارمندان در شرکت گوگل را انجام دهد، زیرا گوگل با دولت آمریکا قرارداد همکاری دارد. این طور که گفته می‌شود، گوگل در این زمینه همکاری های لازم را انجام نداده است.

سازمان مذکور از «دفتر اجرای قانون قضاوت آمریکا» که یک دادگاه ویژه برای وزارت کار محسوب می‌شود درخواست کرد تمام قراردادهای گوگل با دولت آمریکا را لغو کند تا این شرکت اطلاعات بیشتری را در مورد نحوه اشتغال‌ کارمندان خود ارایه دهد.