ابزارهای هوشمند تجاری، اولویت اصلی مدیران اطلاعاتی سازمان‌های آسیایی

ابزارهای هوشمند تجاری، اولویت اصلی مدیران اطلاعاتی سازمان‌های آسیایی

همکاران سیستم- مدیران اطلاعاتی سازمان‌های آسیایی در زمینه اولویت‌بندی فناوری‌های مورد نیاز خود ابزارهای هوشمند تجاری، ابزارهای تحلیلی، فناوری‌های موبایلی و فناوری‌های پردازش ابری را ارجح می‌دانند که این نتایج را مرکز تحقیقاتی گارتنر بر پایه آخرین بررسی خود مشخص کرده است.
به گزارش سایت pcadvisor، برای بیشتر مدیران اطلاعاتی آسیایی اولویت اصلی و اولیه در حوزه تجارت و فناوری با اولویت همتایان آن‌ها در حوزه بین‌المللی برابری می‌کند و در یک راستا است.
 «لیندا پرایس» مدیر اجرایی برنامه‌های گارتنز در منطقه آسیا پسیفیک در این خصوص گفت: «این نخستین باری است که شاهد چنین وجه اشتراک نزدیکی بین مدیران اطلاعاتی سازمان‌ها در آسیا و دیگر مناطق جهان هستیم و من فکر می‌کنم این مسئله نشان می‌دهد که آسیا و دیگر مناطق جهان در حال یکپارچه شدن هستند. جهانی‌سازی اثر بسیار گسترده‌ای بر چشم‌انداز مدیران اطلاعاتی سازمان‌ها به فضای تجاری دارد».
بر اساس نتایج حاصل از بررسی این مرکز، سه اولویت اصلی تجاری برای مدیران اطلاعاتی سازمان‌های آسیایی که با اولیت‌های اصلی سازمان‌های جهانی نیز برابری می‌کند بهترتیب رشد سازمانی، جذابیت بیشتر و حفظ مشتریان، و کاهش هزینه‌های سازمانی بوده است.
در سال ۲۰۱۱ میلادی کاهش هزینه‌های سازمانی جزء ۱۰ اولویت بر‌تر تجاری مدیران اطلاعاتی سازمان‌های آسیایی نبوده است و اگرچه در‌‌ همان سال این هدف سومین اولویت مدیران اطلاعاتی سازمان‌های جهانی بوده است.
بررسی‌های جدید گارتنر همچنین نشان داد که به صورت مداوم مدیران اطلاعاتی سازمان‌های آسیایی همچنان بر تحکیم، استانداردسازی و ساده‌سازی عملیات‌ها تاکید دارند که البته همتایان بین‌المللی این مدیران به موارد یاد شده توجه چندانی ندارند.