ابتکار دانشمندان ژاپنی در دنیای عکاسی: کادربندی به کمک انگشتان دست

همکاران سیستم- پژوهشگران موسسه علوم و هنرهای پیشرفته رسانه‌ای در ژاپن اخیراً دوربینی اختراع کرده‌اند که عکاس با استفاده از آن می‌تواند کادر تصویر را با استفاده از انگشتان دستش تنظیم کند.

به گزارش وب سایت digitaltrends دانشمندان ژاپنی دوربین بسیار کوچک جدیدی اختراع کرده‌اند که عکاس باید آن را سر انگشت خود ببندد و کادر تصویر مورد نظر را به کمک انگشتان شست و سبابه تنظیم کند. در عکاسی با این دوربین، هرچه فاصله دوربین با صورت عکاس نزدیک‌تر باشد، تصویر عریض‌تر خواهد بود و برعکس هرچه فاصله دوربین از صورت عکاس دورتر باشد، نمای بسته‌تری از سوژه مورد نظر گرفته خواهد شد.

وقتی عکاس کادر تصویر مورد نظر را با انگشتان خود تنظیم کرد، می‌تواند با فشردن دگمه کوچکی که در کنار این دوربین مینیاتوری و ریزنقش تعبیه شده است، عکس خود را بگیرد. سا‌ز‌و‌کار کادربندی در این دوربین بدین طریق است که وقتی عکاس کادر دلخواه خود را به کمک انگشتان دو دستش تنظیم کرد، یک حسگر مادون قرمز که بر روی دوربین نصب شده است می‌تواند کادر ترسیم شده را بر روی تصویر داخل دوربین منتقل کند.

این دوربین در حال حاضر از قدرت و کارایی چندانی برخوردار نیست اما توسعه فناوری و دوربین‌های کوچکی از این دست در آینده نزدیک می‌تواند افراد را در ثبت چشم اندازها و مناظر مورد نظر خود یاری کند.

دانشمندان ژاپنی نام این دوربین را یوبی گذاشته‌اند. در حال حاضر این دوربین برای عکاسی کردن از مناظر نزدیک مناسب است، چون توان زوم کردن بر سوژه‌ها ومناظر دوردست را ندارد.