آگاهی ۸۸ درصد سازمان‌های جهان از خدمات ابری چندگانه

آگاهی ۸۸ درصد سازمان‌های جهان از خدمات ابری چندگانه

همکاران سیستم- استفاده از خدمات ابری چندگانه به یک اتفاق عادی بین سازمان‌ها تبدیل شده است و دست‌کم به عنوان یک موضوع داغ برای بحث بین آنها مطرح می‌شود. در فضای کنونی کسب و کارها به این تشخیص رسیده‌اند که داده‌های خود را روی فضای پردازش ابری ذخیره کنند.

به گزارش مرکز تحقیقاتی Tech Pro Research فوریه ۲۰۱۶ مطالعه‌ای را در زمینه فضای پردازش ابری چندگانه انجام داد و مشخص شد خدمات مربوطه به صورت مجازی با همه صنایع و در همه مناطق جغرافیایی سر و کار داشته است. در این میان سازمان‌های بزرگ و کوچک از سرویس‌های مربوط به آن استقبال کرده‌اند.

در گزارش نهایی این مرکز تحقیقاتی اعلام شد ۸۸ درصد سازمان‌ها با مفهوم خدمات ابری چندگانه آشنا هستند. به طور دقیق‌تر در پایان این بررسی ۵۵ درصد سازمان‌ها اعلام کردند که در مورد این مفهوم آشنایی کامل دارند، ۳۳ درصد سازمان‌ها اظهار داشتند که در مورد این مفهوم شنیده‌اند و آگاهی آنها کامل نیست، و ۱۲ درصد هم توضیح دادند که هرگز در این مورد چیزی نشنیده‌اند.

از بین سازمان‌های حاضر در این بررسی ۳۶ درصد اعلام کردند یکی از استراتژی‌های مرتبط با فضای ابری چندگانه را به اجرا رسانده‌اند، این در حالی بود که ۳۲ درصد آنها این استراتژی‌ها را در نظر گرفته‌اند و ۳۲ درصد باقیمانده هم اظهار داشتند هیچ برنامه‌ای برای در اختیار گرفتن خدمات ابری چندگانه ندارند.