شکاف نرم‌افزاری مهم‌ترین مشکل مدیران IT در سازمان‌ها

شکاف نرم‌افزاری مهم‌ترین مشکل مدیران IT در سازمان‌ها

همکاران سیستم- شکاف میان سیستم‌های نرم‌افزاری موجب شده است تا سرعت فعالیت گروه‌های امنیتی کاسته شود و این طور که برآورد شده است، آنها به طور میانگین در طول هر هفته ۱۰ ساعت از زمان خود را برای از بین بردن اختلالات نرم‌افزاری اختصاص می‌دهند. بیشتر از یک‌سوم سیاستگذاران حوزه IT پیش‌بینی کرده‌اند که کارمندان … ادامه