پروژه پایستون برای سرعت بخشیدن به کدگذاری در پایتون

پروژه پایستون برای سرعت بخشیدن به کدگذاری در پایتون

شرکت آناکوندا که در زمینه توسعه و توزیع زبان پایتون برای علوم داده فعالیت می‌کند تصمیم دارد نحوه پشتیبانی از سیستم Pyston را تغییر دهد. این سیستم یک پیاده‌سازی جدید از پایتون است که با رفع مشکلات کنونی می‌تواند سرعت پلتفرم کدگذاری را افزایش دهد.