80 درصد پرداخت‌های موبایلی با کیف پول دیجیتالی اپل

80 درصد پرداخت‌های موبایلی با کیف پول دیجیتالی اپل

از بین پرداخت‌های کیف پول دیجیتال در بانک مشترک‌المنافع استرالیا که با استفاده از تلفن همراه یا دستگاه مربوطه انجام شده، 80 درصد با استفاده از دستگاه‌های اپل از جمله گوشی هوشمند آیفون یا ساعت هوشمند اپل بوده است.