سه چهارم کارمندان فناوری اطلاعات قصد تغییر شغل دارند

سه چهارم کارمندان فناوری اطلاعات قصد تغییر شغل دارند

استعفای گسترده کارمندان بخش فناوری اطلاعات به دلیل فرسودگی شغلی مزمن، پیشرفت کاری محدود و تقاضاهای غیرواقعی کارفرمایان موجب شده بخش عمده این افراد شاغل در صنعت فناوری به دنبال شغل جدید باشند.

پاداش 1500 دلاری کارمندان مایکروسافت برای اتمام سال پرچالش کرونا

پاداش 1500 دلاری مایکروسافت به کارکنان خود

مایکروسافت تصمیم گرفته به تمام کارمندان خود کمک هزینه 1500 دلاری برای همه‌گیری ویروس کرونا را پرداخت کند. این شرکت با ارسال یک یادداشت داخلی به کارمندان خود توضیح داد که این پاداش تنها یک بار و برای «سالی مالی منحصر به فرد و پرچالشی پرداخت می‌شود که مایکروسافت به تازگی آن را به اتمام … ادامه