یک‌سوم کارمندان نگران نظارت سرزده کارفرمایان

یک‌سوم کارمندان نگران نظارت سرزده کارفرمایان

یک اتحادیه کارگری در انگلستان خواستار ارائه اقدامات ویژه برای محافظت از کارمندان در برابر «نظارت سرزده» شد و نتایج حاصل از نظرسنجی جدید این مرکز نشان داد از هر سه کارگر انگلیسی یک نفر توسط کارفرمای خود حتی در شرایط دورکاری نظارت می‌شود.