کارشناسان نرم‌افزاری کدام زبان‌های برنامه‌نویسی را بیشتر دوست دارند؟

زبان‌های برنامه‌نویسی

مرکز Stack Overflow روز گذشته گزارش «بررسی توسعه دهندگان 2021» خود را منتشر کرد. یافته‌های این بررسی جدید طیف وسیعی از چشم‌اندازها و اطلاعات اقتصادی از جلمه نگرش توسعه‌دهندگان به زبان‌های برنامه‌نویسی خاص و میزان پرداخت دستمزد به متخصصان برخی زبان‌ها را مشخص کرد. در این نظرسنجی جهانی بیش از 83 هزار توسعه‌دهنده نرم‌افزار بین … ادامه