5 میلیارد کاربر 5G تا سال 2026

کاربران اینترنت 5G

پیش‌بینی می‌شود تعداد مشترکان نسل پنجم شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی موسوم به 5G در سراسر جهان تا پایان سال جاری میلادی از 580 میلیون نفر فراتر رود و در سال 2026 میلیادی به بیش از 3.5 میلیارد نفر برسد. چین همچنان از نظر پوشش سطح بیشتری از تعداد مشترکان در جهان پیشتاز است و براساس … ادامه