«تیمز مایکروسافت» ماهانه 250 میلیون کاربر فعال دارد

250 میلیون کاربر فعال تیمز مایکروسافت

مدیران مایکروسافت اعلام کردند پلتفرم همکاری و ارتباطی این شرکت موسوم به «تیمز» ماهانه بیش از 250 میلیو نکاربر فعال دارد و این اتفاق در حالی انجام می‌شود که اوایل سال جاری میلادی تعداد کاربران فعال تیمز در هر ماه 145 میلیون نفر گزارش شده بود. مدیران مایکروسافت این رکورد جدید را همزمان با انتشار … ادامه