پشتیبانی امنیتی مایکروسافت از لینوکس بیشتر شد

پشتیبانی امنیتی مایکروسافت از لینوکس بیشتر شد

این مسئله برای مایکروسافت منطقی به نظر می‌رسد که محصولات امنیتی برای سیستم عامل لینوکس را توسعه دهد. زیرا توزیع‌کنندگان لینوکس بر سیستم‌های ماشین مجازی در فضای ابری Azure مایکروسافت تسلط دارند.