هواپیمایی امارات از سیستم واقعیت مجازی برای فروش بلیط استفاده می‌کند

هواپیمایی امارات از سیستم واقعیت مجازی برای فروش بلیط استفاده می‌کند

همکاران سیستم – شرکت هواپیمایی امارات از نوعی سیستم واقعیت مجازی رونمایی کرده است که بازدیدکنندگان با استفاده از آن می‌توانند به شکل سه بعدی در بخش‌های مختلف هواپیما گشت و گذار کنند و صندلی موردنظرشان را انتخاب کنند. در این شیوه، مسافران با استفاده از یک سرویس واقعیت مجازی می‌توانند وضعیت صندلی خود را … ادامه