نیمی از حملات باج‌افزاری با موفقیت هکرها تمام می‌شود

نیمی از حملات باج‌افزاری با موفقیت هکرها تمام می‌شود

نتایج حاصل از یک بررسی جدید نشان داده است بیش از نیمی از سازمان‌هایی که گرفتار حمله باج‌افزاری می‌شوند؛ هزینه‌های مربوطه را به مجرمان سایبری پرداخت می‌کنند تا اطلاعات خود را بازیابی کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان امنیتی در مورد عدم تشویق مجرمان برای دریافت پول بارها هشدار داده‌اند. تحقیقات انجام … ادامه