57 درصد سازمان‌ها با کمبود مهارت‌‌های امنیت سایبری مواجه هستند

کمبود مهارت امنیت سایبری در سازمان‌ها

بحران مهارت‌های امنیت سایبری با روند نزولی همچنان ادامه دارد و بیش از نیمی از سازمان‌های بزرگ معادل 57 درصد آنها را تحت تاثیر قرار داده است. در عین حال، کسب‌و‌کارها متحمل هزینه‌های سنگین ناشی از نقض داده‌ها می‌شوند و این تخلفات به طور متوسط به هر سامان 4.24 میلیون دلار خسارت وارد می‌کند که … ادامه