61 درصد موقعیت‌های شغلی امنیت سایبری بدون نیروی متخصص

کمبود نیروی متخصص امنیت سایبری

ویروس کرونا همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده فرآیندهای کاری در نقاط مختلف جهان تغییر کند. با این وجود نتایج حاصل از بررسی‌های جدیدی که دو مرکز ISACA و HCL با همکاری یکدیگر انجام دادند؛ نشان می‌دهد کارمندانی که در حوزه امنیت سایبری مشغول به کار هستند؛ از جمله افرادی محسوب … ادامه