رشد سالانه 13 درصدی بر بازار جهانی نرم‌افزارهای سازمانی تا سال 2025

ERP چیست؟

نرم‌ افزارهای حوزه خدمات بهداشت و درمان که در بیمارستان‌ها و دیگر مراکز مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرند، با هدف مدیریت داده‌ها بالینی و غیربالینی ارایه می‌شوند. این نرم‌ افزارها در تهیه سوابق الکترونیکی بیمار برای بازیابی و ذخیره آنها کاربرد فراوان دارند. این قبیل نرم افزارها همچنین در تامین امنیت، مدیریت و تحلیل اطلاعات … ادامه