هر ماه ۱.۴ میلیون سایت جعلی ساخته می‌شود

هر ماه ۱.۴ میلیون سایت جعلی ساخته می‌شود

همکاران سیستم- مجرمان سایبری به طور میانگین هر ماه ۱.۴ میلیون سایت اینترنتی آلوده را با صفحات جعلی طراحی می‌کنند تا از این طریق بتوانند اهداف خود را محقق سازند و پس از گذشت چند ساعت مجدد سایت مذکور را با صفحه اصلی جایگزین کنند تا لو نروند. به گزارش وب‌سایت Zdnet، مجرمان سایبری با … ادامه