ماهواره‌ها به خدمات ابری Azure مایکروسافت متصل می‌شوند

ماهواره‌ها به خدمات ابری Azure مایکروسافت متصل می‌شوند

بررسی‌های جدید نشان داده که خدمات پردازش ابری تجاری می‌توانند برای پردازش داده‌ها و انتقال ایمن اطلاعات عملیاتی از مواره‌های مستقر در مدار پایین کره زمین (LEO) به ایستگاه‌های زمینی نظامی، مراکز فرماندهی یا به سربازان مستقر در میدان‌های جنگ مورد استفاده قرار گیرند. دو شرکت مایکروسافت و «آئرواِسپیس» به عنوان بخشی از «برنامه عملیات … ادامه