فیشینگ مهم‌ترین روش حملات باج‌افزاری در سازمان‌ها شناخته شد

فیشینگ و حملات باج‌افزاری

براساس نظرسنجی جدید مرکز Cloudian بر روی بیش از 200 تصمیم‌گیرنده برتر آی‌تی در سازمان‌هایی که طی دو سال گذشته تجربه مواجه با حملات باج‌افزاری داشته‌اند مشخص شد گروه‌های باج‌افزاری همچنان از حملات فیشینگ به عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های حمله به یک سازمان استفاده می‌کنند. بیش از نیمی از مدیران حاضر در این بررسی … ادامه