افزایش چند برابری فرصت‌های شغلی جدید در حوزه فناوری

افزایش چند برابری فرصت‌های شغلی جدید در حوزه فناوری

موتور جست‌وجوی کاریابی Adzuna با انتشار گزارش جدید خود توضیح داد طی چند ماه گذشته هر هفته بیش از 100 هزار شغل فنی در این پلتفرم ارائه شده و این در حالی است که طی یک هفته از ماه می بیش از 132 هزار شغل فنی جدید برای پیدا کردن افراد واجد شرایط وجود داشته … ادامه