خدمات مالی SAP وارد فضای ابری IBM شد

خدمات مالی SAP وارد فضای ابری IBM شد

شرکت نرم‌افزاری SAP به عنوان بخشی از تلاش مشترک خود برای تشویق صنایع مختلف به استفاده از خدمات ابری ترکیبی در نظر دارد ابزارهای مدیریت مالی و داده را بر مبنای پلتفرم پردازش ابری IBM Cloud مخصوص خدمات مالی ارائه کند. شرکت IBM سرویس ویژه ابری Cloud for Financial Services را آوریل گذشته به شکل … ادامه