گوگل و آمازون زیر ذره‌بین دولتی برای خرید و فروش‌های اینترنتی

گوگل و آمازون

«سازمان رقابت و بازارها» (CMA) در آمریکا نگران مشاغل کوچکی است که با اجرای قوانین موجود، در رقابت با شرکت‌های بزرگ‌تری نظیر گوگل و آمازون که از نظرات جعلی پنج ستاره استفاده می‌کنند مشتریان خود را از دست بدهند. اگرچه هر دو شرکت بزرگ اذعان داشته‌اند که برای جلوگیری از بررسی‌ها و نظرات جعلی کاربران … ادامه