مهر تایید دولت فرانسه بر خدمات ابری مایکروسافت و گوگل

خدمات ابری گوگل و مایکروسافت

دولت فرانسه روز گذشته اعلام کرد بخش اعظم داده‌های دولتی و سازمانی در این کشور می‌توانند بدون هرگونه نگرانی در فضای ابری ارائه شده از سوی شرکت‌های گوگل و مایکروسافت ذخیره شوند. این توضیحات بخشی از برنامه استراتژیک ارائه شده توسط «برونو لومیر» وزیر دارایی فرانسه و دو وزیر دیگر در این کشور است که … ادامه