سازمان‌ها ناتوان در مقابل حملات سایبری به شبکه VPN

سازمان‌ها ناتوان در مقابل حملات سایبری به شبکه VPN

حملات سایبری که آسیب‌پذیری‌های موجود در شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) را مورد هدف قرار می‌دهند؛ در حال افزایش هستند و بسیاری از سازمان‌ها برای محافظت از شبکه‌های خود تلاش بیشتری را نسبت به گذشته انجام می‌دهند.