90 درصد کارمندان انگلیس سواد دیجیتالی ندارند

90 درصد کارمندان انگلیس سواد دیجیتالی ندارند

بررسی‌ها نشان داد تا سال 2030 میلادی از هر 10 کارمند مستقر در انگلستان 9 نفر نیاز به یادگیری مهارت‌های جدید دارند تا بتوانند وظایف خود روزانه خود را انجام دهند که آموزش این مهارت‌ها می‌تواند هزینه سالانه بالغ بر 1.3 میلیارد دلار را به همراه داشته باشد.