سرقت اطلاعات از رایانه‌های شخصی با فایل‌های RTF

سرقت اطلاعات از رایانه‌های شخصی با فایل‌های RTF

گروهی از هکرها تحت حمایت سازمان‌های دولتی تکنیک جدید ساده‌ و البته موثر را برای تقویت کمپین‌های فیشینگ به کار گرفته‌اند تا از این طریق بدافزار خود را روی رایانه‌های شخصی مستقر کنند و اطلاعات مورد نیز دولت‌ها را سرقت کنند.