تلاش مایکروسافت در راستای تبدیل شدن به شرکت ایمن برای زنان

تلاش مایکروسافت برای تبدیل به شرکت امن زنان

شرکت مایکروسافت می‌گوید سخت در تلاش است تا این غول فناوری را به مکانی تبدیل کند که همه کارمندان در آن احساس «امنیت، ارزش و احترام» داشته باشند. یکی از سخنگویان شرکت مایکروسافت در این خصوص گفت: «ما در محیط کار رفتار نامناسب را تحمل نمی‌کنیم». این خبر در ادامه تلاش‌ها پس از 238 شکایت … ادامه