PHP در عرصه جهانی زبان‌های برنامه‌نویسی دهم شد

PHP در عرصه جهانی زبان‌های برنامه‌نویسی دهم شد

زبان برنامه‌نویسی PHP که بین توسعه‌دهندگان وب محبوبیت فراوان دارد زمانی یکی از محبوب‌ترین زبان‌های کدگذاری جهان نیز محسوب می‌شد. با این حال در گزارش جدید مرکز آزمایش نرم‌افزاری Tiobe نشانه‌های جدید از کاهش محبوبیت و افول این زبان در رتبه‌بندی جهانی نمایان شد.