کوانتوم رفتار ذرات تشکیل دهنده جهان هستی را تحلیل می‌کند

تحلیل رفتار ذرات توسط کوانتوم

به کارگیری پتانسیل رایانه‌های کوانتومی در بخش‌های مختلف، از بانک‌ها گرفته تا کشتی‌های تجاری مورد بحث قرار گرفته و کاربردهای این فناوری هم اکنون حتی به مراتب دورتر یا به عبارت دیگر جزئی‌تر شده است. در عمق صد متری مرز فرانسه و سوئیس بزرگترین دستگاه جهان موسوم به «برخورددهنده هاردونی بزرگ» (LHC) نصب شده که … ادامه