دوسوم سازمان‌های سنگاپور هنوز سراغ فناوری نرفته‌اند

دوسوم سازمان‌های سنگاپور هنوز سراغ فناوری نرفته‌اند

همکاران سیستم- در حالی که ۳۳ درصد سازمان‌های مستقر در سنگاپور تلاش‌های فراوانی را در راستای تحول کسب‌و‌کار انجام می‌دهند، ۲۵ درصد آنها هنوز دست به چنین اقدامی نزده‌اند و هیچ برنامه‌ای برای انتقال فعالیت‌های خود به فضای جدید فناوری ندارند. به گزارش وب‌سایت Zdnet، این سازمان‌ها که با سرعت کندتر حرکت می‌کنند دیجیتالی شدن … ادامه