79 درصد مردم مخالف فروش داده‌های شخصی به شرکت‌ها هستند

فروش داده‌های شخصی به شرکت‌ها

مردم در سراسر جهان از نحوه جمع آوری و استفاده داده‌های خود ناراضی هستند. داده‌ها در بیشتر موارد برای این سودآوری جمع آوری و فروخته می‌شوند و این فرآیند اغلب بدون رضایت آنها صورت می‌گیرد. دولت انگلیس در نظر دارد سابقه پزشکی هر یک از بیمارانی که در این کشور بستری شده‌اند را در صورتی … ادامه