چین تمام داده‌های آنلاین را طبقه‌بندی می‌کند

چین تمام داده‌های آنلاین را طبقه‌بندی می‌کند

دولت چین پیش‌نویس قوانین جدیدی را منتشر کرده که به موجب آن تمام داده‌های آنلاین براساس میزان اهمیت در بحث امنیت ملی و منافع عمومی طبقه‌بندی می‌شوند. قرار است پس از تصویب نهایی، الزامات حفاظت از داده‌ها مطابق با این طبقه‌بندی دنبال شود.