رنگ صفحه خرابی‌های ویندوز دوباره آبی شد

رنگ صفحه خرابی‌های ویندوز دوباره آبی شد

اوایل سال جاری میلادی به نظر می‌رسید که مایکروسافت تصمیم درد برای همیشه رنگ «صفحه آبی مرگ» (BSOD) که برای عموم کاربران ویندوز آشنا است را به رنگ سیاه تغییر دهد