رشد 60 درصدی استفاده از خدمات اشتراکی مایکروسافت در سال 2020

خدمات اشتراکی ابری مایکروسافت

اینکه میلیون‌ها کارمند طی سال گذشته توانستند از راه دور وظایف شغلی خود را دنبال کنند؛ یک دلیل کاملا منطقی است که نشان می‌دهد خدمات پردازش ابری به سطحی از پیشرفت رسیده‌ که این روزها فضای کاری بدون آن غیرممکن به نظر می‌رسد. همچنین به دلیل تعداد محصولات جدیدی که در سال گذشته روانه بازار … ادامه