حملات مداوم DDoS به شرکت بزرگ خدمات VoIP در آمریکا

حملات DDoS به شرکت خدمات VoIP

گزارش‌هایی که اوایل هفته از سوی «بلیپینگ‌کامپیوتر» منتشر شد نشان می‌دهد که این حمله به زیرساخت‌‌های مربوط به سرویس نام دامنه (DNS) انجام شده است. همچنین دسترسی به وب‌سایت این شرکت چند روز پس از تصدیق اولین حملات همچنان دشوار بوده است.