هر سازمان سالانه با 700 حمله فیشینگ مواجه می‌شود

700 حمله فیشینگ به سازمان‌ها

گزارش جدید منتشر شده از سوی شرکت امنیت سایبری «باراکودا» نشان می‌دهد کارمندان بخش فناوری اطلاعات و مدیران عامل در طول سال جاری میلادی همچنان با حملات گسترده فیشینگ مواجه هستند. تحلیلگران مرکز باراکودا بیش از 12 میلیون حملات فیشینگ و مهندسی اجتماعی را که بیش از 3 میلیون آدرس پستی در 17 هزار سازمان … ادامه