موج گسترده حملات سایبری پیچیده به ناسا

حمله سایبری به ناسا

براساس گزارش جدید بازرس کل ناسا، حملات سایبری علیه این سازمان فضایی از نظر تعداد و پیچیدگی در حال افزایش است و این مرکز برای محافظت هرچه بهتر از شبکه‌های رایانه‌ای خود نیاز به مراقبت‌های گسترده‌تر و وسیع‌تر دارد. گروه مدیریت ناسا با یافته‌های بازرس کل این سازمان فضایی موافق است و براین اساس اجرای … ادامه