استرالیا هفته‌ای 31 حادثه سایبری جدی را تجربه می‌کند

حمله سایبری در استرالیا

مرکز امنیت سایبری استرالیا (ACSC) برای سال مالی 21-2020 در مجموع 1630 حادثه سایبری که رخ داده بود را تحلیل کرد. این مسئله نشان داد در این بازه زمانی به طور میانگین در هر هفته 31 رویداد سایبری انجام شده است.