دوسوم کارمندان حوزه فناوری موقعیت شغلی خود را ترک می‌کنند

کارمندان فناوری اطلاعات

بررسی‌های جدید نشان می‌دهد کمتر از یک‌سوم کارمندان حوزه فناوری قصد دارند در نقش فعلی خود باقی بمانند. با خاتمه یافتن شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، سازمان‌ها به صورت عمده با خروج مهارت‌های دیجیتالی روبرو شده‌اند. نتایج بررسی جدید مرکز توسعه پلتفرم کاریابی CWJobs روی 1000 کارمند در حوزه فناوری و 500 مدیر تصمیم‌گیرنده آی‌تی نشان … ادامه