رشد چشم‌گیر تجارت الکترونیک پس از همه‌گیری کرونا

رشد تجارت الکترونیک

شرکت توسعه ابزارهای تحلیلی و داده «گلوبال‌دیتا» اعلام کرد تغییر در میزان تقاضای بازار، تغییر در نحوه مصرف خدمات و تغییر در روش‌های خرید سه عامل اصلی محسوب می‌شوند که شرکت‌های مصرف‌کننده و مراکز خدمات غذایی پس از همه‌گیری ویروس کرونا مجبور شدند با آنها تطبیق پیدا کنند. آخرین گزارش این مرکز که با عنوان … ادامه