رقابت گسترده شرکت‌های بزرگ ابری برای همکاری با بوئینگ

همکاری شرکت‌های ابری با بوئینگ

آمازون، مایکروسافت و گوگل درگیر یک مناقصه بزرگ برای ارائه خدمات پردازش ابری به شرکت بوئینگ هستند و انتظار می‌رود این قرارداد همکاری چندین ساله ارزشی معادل یک میلیارد دلار داشته باشد. امروز گزارش‌هایی از سوی چهار نفر منتشر شده که از تلاش شرکت‌های مذکور در این مناقصه باخبر بودند. رسانه‌های خبری با مرکز خدمات … ادامه