فقط یک درصد سازمان‌ها از بلاکچِین استفاده می‌کنند

فقط یک درصد سازمان‌ها از بلاکچِین استفاده می‌کنند

همکاران سیستم- سازگاری با فناوری بلاکچِین در فضای سازمانی بسیار آهسته پیش‌ می‌رود و نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داده است در حالی که تنها یک درصد کسب و کارها فناوری بلاکچِین را در فضای داخلی خود پذیرفته‌اند، بخش اعظم مدیران اطلاعاتی در سازمان‌ها (CIO) نسبت به این فناوری بسیار اندک ابراز تمایل … ادامه