83 درصد بانک‌های جهان وابسته به خدمات ابری خارجی

وابستگی بانک‌ها به خدمات ابری خارجی

براساس نتایج حاصل از نظرسنجی مشترک مرکز توسعه خدمات ابری Cloud گوگل و شرکت تحقیقاتی «هریس پُل» مشخص شد بانک‌ها برای کاهش خطرات ناشی از گسترش هرچه بیشتر استفاده از خدمات پردازش ابری در حال برداشتن گام‌های جدید هستند. «بانک انگلستان» و «بانک فرانسه» نگرانی خود را در مورد عدم شفافیت نحوه وابستگی بانک‌ها به … ادامه